In België is een ziekenhuis een zorginstelling die medische behandeling en verzorging biedt aan zieke of gewonde patiënten.

Kamer in ziekenhuis

Belgische ziekenhuizen bieden doorgaans een scala aan medische en chirurgische diensten, waaronder spoedeisende zorg, diagnostische tests, operaties en revalidatie. Ze kunnen ook gespecialiseerde afdelingen hebben voor specifieke medische aandoeningen of patiëntenpopulaties, zoals oncologie, cardiologie, kindergeneeskunde of geriatrie.

Meestal gerund door openbare of particuliere non-profitorganisaties, en dit kunnen zowel algemene ziekenhuizen als gespecialiseerde ziekenhuizen zijn. Algemene ziekenhuizen bieden een breed scala aan medische diensten aan alle soorten patiënten, terwijl gespecialiseerde ziekenhuizen zich richten op specifieke medische specialismen of patiëntenpopulaties.

Ze worden gereguleerd door de federale overheid en moeten aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Patiënten in België hebben doorgaans de vrijheid om te kiezen van welk ziekenhuis ze zorg ontvangen, hoewel er enkele beperkingen kunnen zijn op basis van verzekeringsdekking of geografische locatie.

Universitaire ziekenhuizen

Er zijn zeven universitaire ziekenhuizen (UZ’s) in België:

  • Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU Liège)
  • Hôpital Erasme – Het ziekenhuis bevindt zich op de ziekenhuis- en universiteitscampus Erasmus, waar de Faculteit Geneeskunde, de Faculteit Bewegingsleer en de School voor Volksgezondheid deel van uitmaken;
  • Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel)
  • Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel (CU Saint-Luc) – Cliniques universitaires Saint-Luc is het academische ziekenhuis van de Université catholique de Louvain (UCLouvain);
  • Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven)
  • Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Deze universitaire ziekenhuizen zijn allemaal verbonden aan een Belgische universiteit en spelen een belangrijke rol in de medische opleiding en onderzoek. Ze bieden ook hooggespecialiseerde medische zorg en behandelingen aan patiënten uit heel België en daarbuiten.

Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen verlenen uitsluitend zorg aan mensen met psychische stoornissen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Gespecialiseerde ziekenhuizen leveren uitsluitend geriatrische, revalidatie- of palliatieve zorg.

Plan hier de route naar het ziekenhuis.